دسته‌ها
matlab-other

وبلاگ آخرالزمان

کلمات کلیدی

علائم ظهور

آخرالزمان

فتنه های آخرالزمان

علائم ظهور امام مهدی علیه السلام

علائم آخرالزمان

عبدالله سفیانی

قرقیسیا

بنی عباس دوم

فتنه شام

سفیانی

عبدالله عباسی

اصهب و سفیانی

بنی عباس آخرالزمان

بنی فلان

شهاب سنگ و ستاره دنباله دار

خشکسالی و قحطی

خراسانی

اختلاف بنی عباس

اَبْقَع قَیْسِی

آیات قرآن و مژده ظهور

خروج سفیانی از درعا

شعیب بن صالح

بنی عباس

مرگ سفید

مرگ سرخ

عبدالله کندی

عبدالله های سه گانه

امام مهدی علیه السلام

گیسوی سختی آور

خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی

akharozzaman.blog.ir

دسته‌ها
matlab-other

«صلاح ذات» و «اصلاح صفات»

کاش ما «مردُم» چون «گندُم» بودیم!

اگر ما را به «زیر خاک» و «درگیر مغاک» کردند،

سبز «بروییم» و راه رشد را «بپوییم»!

اگر ما را با «سنگ جفا» و «خدنگ خفا»،

«سرکوبیدند» و از هر در «روبیدند»،

چون آرد «رهاتر» و «گرانبهاتر» شویم.

….و اگر ما را در «آتش سوزان»،«سرکش و فروزان» پختند،

چون «نان برشته» به انسان ها«جان فرشته» بخشیم.

بیاییم «صلاح را از ذات» و «اصلاح را از صفات» بیاغازیم!

#شفیعی_مطهر

————————————–

مغاک: گود؛ گودال؛ جای گود

خدنگ: تیر راست و بلندی که از چوب این درخت می‌ساختند

روبیدن: جارو کردن، رفتن، روفتن

فرشته: موجودی آسمانی و غیر قابل رؤیت که مٲمور اجرای اوامر الهی است و مرتکب گناه نمی‌شود؛ مَلَک، فرد دارای سیرت نیک و پسندیده.

کانال رسمی گاه گویه های مطهر

https://t.me/gaahgooye